Straatwerk

Bestrating en andere verhardingen

Wij kunnen alle soorten (sier)bestratingen voor u opbreken en aanleggen. Ook de
aanleg van betonplaten en kavelpaden, bouwwegen van open verhardingen en
fiets en wandelpaden van grind of natuurproducten valt binnen de mogelijkheden.

Het afvoeren van de vrijgekomen materialen bij het opbreken is geen probleem.
Afbeelding198 Afbeelding200 Bestrating-+-Parkeervakken-Groenhof Bestrating-John-en-Ria Tegelwerk+grindbeplanting-Groenhof Verweij-Lopik-3