Waterwerk

Waterwerken en oeverbescherming

Het ontgraven van sloten, zwembaden, vijvers, groot of klein, is voor ons geen probleem.

Het plaatsen van een damwand, beschoeiing, of de aanleg van natuuroevers of natuurlijke oeverbescherming, is werk dat wij uitvoeren.

Ook het leveren van de materialen kunnen wij voor u organiseren.

Vervoeren of afvoeren van de materialen doen wij in eigen beheer.
087 090 Afbeelding152 Geluidsscherm-Lopik-1 P1010181 Straver-beschoeiingBeschoeiing plaatsen in modderslootDamwandtuin beschoeiing + tegelwerk Groenhoefronde beschoeiing en waterwerkBeschoeiing